HOME > 日本の空撮 > 北海道編 > L05029
画像をクリックすると拡大します。拡大したまま右側をクリックすると次の画像が表示されます。
L05029-001 L05029-002 L05029-003 L05029-004 L05029-005
L05029-001
北海道・知床半島・羅臼岳南から北上
L05029-002
北海道・知床半島・羅臼岳南から北上
L05029-003
北海道・知床半島・羅臼岳南から北上
L05029-004
北海道・知床半島・硫黄山を通過
L05029-005
北海道・知床半島・硫黄山を通過
L05029-006 L05029-007 L05029-008 L05029-009 L05029-010
L05029-006
北海道・知床半島・硫黄山を通過
L05029-007
北海道・知床半島・知床岳へ
L05029-008
北海道・知床半島・知床岳へ
L05029-009
北海道・知床半島・知床岳へ
L05029-010
北海道・知床半島・知床岳から岬まで
L05029-011 L05029-012 L05029-013 L05029-014 L05029-015
L05029-011
北海道・知床半島・知床岳から岬まで
L05029-012
北海道・知床半島・知床岳から岬まで
L05029-013
北海道・知床半島・知床岳から岬まで
L05029-014
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-015
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-016 L05029-017 L05029-018 L05029-019 L05029-020
L05029-016
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-017
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-018
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-019
北海道・知床半島・知床岬・旋回
L05029-020
北海道・知床半島・知床半島東から羅臼へパ-ン
L05029-021 L05029-022 L05029-023 L05029-024 L05029-025
L05029-021
北海道・知床半島・知床半島東から羅臼へパ-ン
L05029-022
北海道・知床半島・知床半島東から羅臼へパ-ン
L05029-023
北海道・知床半島・羅臼の町に進入
L05029-024
北海道・知床半島・羅臼の町に進入
L05029-025
北海道・知床半島・羅臼の町・旋回
L05029-026 L05029-027 L05029-028 L05029-029 L05029-030
L05029-026
北海道・知床半島・羅臼の町・旋回
L05029-027
北海道・知床半島・羅臼の町・旋回
L05029-028
北海道・知床半島・羅臼の町・旋回
L05029-029
北海道・知床半島・羅臼の町・旋回
L05029-030
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-031 L05029-032 L05029-033 L05029-034 L05029-035
L05029-031
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-032
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-033
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-034
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-035
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-036 L05029-037 L05029-038 L05029-039 L05029-040
L05029-036
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-037
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-038
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-039
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-040
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-041 L05029-042 L05029-043 L05029-044 L05029-045
L05029-041
北海道・知床半島・羅臼岳・旋回
L05029-042
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-043
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-044
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-045
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-046 L05029-047 L05029-048 L05029-049 L05029-050
L05029-046
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-047
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-048
北海道・知床半島・カムイワッカから北上
L05029-049
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-050
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-051 L05029-052 L05029-053 L05029-054 L05029-055
L05029-051
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-052
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-053
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-054
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-055
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-056 L05029-057 L05029-058 L05029-059 L05029-060
L05029-056
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-057
北海道・知床半島・カシュニの滝・旋回
L05029-058
北海道・知床半島・西側の海岸線を南下
L05029-059
北海道・知床半島・西側の海岸線を南下
L05029-060
北海道・知床半島・知床五湖・旋回
L05029-061 L05029-062 L05029-063 L05029-064
L05029-061
北海道・知床半島・知床五湖・旋回
L05029-062
北海道・知床半島・知床五湖・旋回
L05029-063
北海道・知床半島・知床五湖・旋回
L05029-064
北海道・知床半島・知床五湖・旋回