HOME > 日本の空撮 > 岩手県編 > L05025
画像をクリックすると拡大します。拡大したまま右側をクリックすると次の画像が表示されます。
L05025-001 L05025-002 L05025-003 L05025-004 L05025-005
L05025-001
岩手県・岩手山全景
L05025-002
岩手県・岩手山全景
L05025-003
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-004
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-005
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-006 L05025-007 L05025-008 L05025-009 L05025-010
L05025-006
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-007
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-008
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-009
岩手県・岩手山・山頂・旋回
L05025-010
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-011 L05025-012 L05025-013 L05025-014 L05025-015
L05025-011
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-012
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-013
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-014
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-015
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-016 L05025-017 L05025-018 L05025-019 L05025-020
L05025-016
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-017
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-018
岩手県・北西側稜線沿いに八幡平方向へ
L05025-019
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-020
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-021 L05025-022 L05025-023 L05025-024 L05025-025
L05025-021
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-022
岩手県・旋回抜けに岩手山
L05025-023
岩手県・旋回抜けに岩手山
L05025-024
岩手県・旋回抜けに岩手山
L05025-025
岩手県・旋回抜けに岩手山
L05025-026 L05025-027 L05025-028 L05025-029 L05025-030
L05025-026
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-027
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-028
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-029
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-030
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-031 L05025-032 L05025-033 L05025-034 L05025-035
L05025-031
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-032
岩手県・八幡平西から東へ
L05025-033
岩手県・八幡平稜線を越え岩木山
L05025-034
岩手県・八幡平稜線を越え岩木山
L05025-035
岩手県・八幡平稜線を越え岩木山
L05025-036 L05025-037 L05025-038 L05025-039 L05025-040
L05025-036
岩手県・八幡平・旋回
L05025-037
岩手県・八幡平・旋回
L05025-038
岩手県・八幡平・旋回
L05025-039
岩手県・八幡平・旋回
L05025-040
岩手県・八幡平・旋回
L05025-041 L05025-042 L05025-043 L05025-044 L05025-045
L05025-041
岩手県・八幡平斜面の樹氷
L05025-042
岩手県・八幡平斜面の樹氷
L05025-043
岩手県・・旋回抜けに岩手山
L05025-044
岩手県・・旋回抜けに岩手山
L05025-045
岩手県・・旋回抜けに岩手山
L05025-046 L05025-047 L05025-048 L05025-049 L05025-050
L05025-046
岩手県・八幡平東から西へ
L05025-047
岩手県・八幡平東から西へ
L05025-048
岩手県・八幡平東から西へ
L05025-049
青森県・南八甲田
L05025-050
青森県・南八甲田・稜線を越えて西から東へ
L05025-051 L05025-052 L05025-053 L05025-054 L05025-055
L05025-051
青森県・南八甲田・稜線を越えて西から東へ
L05025-052
青森県・南八甲田・稜線を越えて西から東へ
L05025-053
青森県・南八甲田・斜面の樹氷
L05025-054
青森県・南八甲田・斜面の樹氷
L05025-055
青森県・南八甲田・斜面の樹氷
L05025-056 L05025-057 L05025-058 L05025-059 L05025-060
L05025-056
青森県・南八甲田・斜面の樹氷
L05025-057
青森県・南八甲田・西から東へ
L05025-058
青森県・南八甲田・西から東へ
L05025-059
青森県・南八甲田・西から東へ
L05025-060
青森県・北八甲田・南から北へ
L05025-061 L05025-062 L05025-063 L05025-064 L05025-065
L05025-061
青森県・北八甲田・南から北へ
L05025-062
青森県・北八甲田・南から北へ
L05025-063
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-064
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-065
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-066 L05025-067 L05025-068 L05025-069 L05025-070
L05025-066
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-067
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-068
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-069
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-070
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-071 L05025-072 L05025-073 L05025-074 L05025-075
L05025-071
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-072
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-073
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-074
青森県・北八甲田・大きく旋回
L05025-075
青森県・北八甲田・大きく旋回