HOME > 日本の空撮 > 福島県編 > L02012
画像をクリックすると拡大します。拡大したまま右側をクリックすると次の画像が表示されます。
L02012-001 L02012-002 L02012-003 L02012-004 L02012-005
L02012-001
福島県・会津磐梯山・南東方向から
L02012-002
福島県・会津磐梯山・南東方向から
L02012-003
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-004
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-005
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-006 L02012-007 L02012-008 L02012-009 L02012-010
L02012-006
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-007
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-008
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-009
福島県・会津磐梯山・旋回
L02012-010
福島県・会津磐梯山・北西に離脱
L02012-011 L02012-012 L02012-013 L02012-014 L02012-015
L02012-011
福島県・点在する沼
L02012-012
福島県・点在する沼
L02012-013
福島県・点在する沼
L02012-014
福島県・点在する沼
L02012-015
福島県・毘沙門沼
L02012-016 L02012-017 L02012-018 L02012-019 L02012-020
L02012-016
福島県・毘沙門沼
L02012-017
福島県・毘沙門沼
L02012-018
福島県・毘沙門沼と磐梯山
L02012-019
福島県・点在する沼
L02012-020
福島県・点在する沼
L02012-021 L02012-022 L02012-023 L02012-024 L02012-025
L02012-021
福島県・点在する沼
L02012-022
福島県・点在する沼
L02012-023
福島県・桧原湖
L02012-024
福島県・桧原湖
L02012-025
福島県・桧原湖と磐梯山
L02012-027 L02012-028 L02012-029 L02012-030
L02012-027
福島県・桧原湖
L02012-028
福島県・桧原湖
L02012-029
福島県・桧原湖
L02012-030
福島県・桧原湖と磐梯山